Met recht

Het advocatenkantoor in Kampen staat voor gedegen juridisch advies en bemiddeling. U kunt hier terecht voor geschillen met betrekking tot ondernemingsrecht, zoals bijvoorbeeld toe- of uittreding van een vennoot, bestuurder of aandeelhouder. Een vaststellingsovereenkomst kan in zo’n geval duidelijkheid naar alle partijen geven. Ook bij het nakomen en/of beĆ«indigen van huurovereenkomsten of arbeidsovereenkomsten is goed juridisch advies onmisbaar. Tijdens een intake gesprek moet zoveel mogelijk alle relevante feiten boven tafel komen. Aan de hand daarvan zal een inschatting worden gemaakt van de kansen en de mogelijkheden. Daarbij worden niet alleen de juridische aspecten meegenomen, maar ook praktische zaken, zoals alle kosten, baten en haalbaarheid. Tijdens een intake gesprek wordt ook een inschatting gemaakt over de te verwachten kosten. Het is ook vaak mogelijk om vooraf een vaste prijsafspraak te maken.

Het kantoor is gevestigd aan de Eikenstraat 3 te Kampen en verleent vanaf 2009 in Kampen rechtsbijstand aan bedrijven en particulieren.

Juridisch advies

Door tijdig juridisch advies in te winnen kan veelal erger worden voorkomen en het is verstandig om in een vroegtijdig stadium overeenkomsten te laten beoordelen. Daarbij past het motto “voorkomen is beter dan procederen”. Slechts wanneer het overleg staakt en verder praten geen zin meer heeft, zal een gerechtelijke procedure worden geadviseerd. Volgens de beroeps gedragsregels dient een advocaat “voor ogen te houden dat een regeling in der minne de voorkeur verdient boven een proces”. Vaak is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk. Daarvan kan sprake zijn wanneer een wederpartij al een procedure is gestart, of wanneer een rechterlijke uitspraak absoluut nodig is, zoals in veel familiezaken.
Voor min- en onvermogenden is er gelegenheid tot gefinancierde rechtsbijstand.