Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid vloeit voort uit een overeenkomst of uit de wet. Bij het sluiten van een overeenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over het bereik van eventuele aansprakelijkheid. Indien geen afspraken worden gemaakt, kan de aansprakelijkheid voor schade heel ver gaan.

Daarnaast is er de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de wet, waarvan de meest bekende de schade op grond van onrechtmatige daad. Kortom wanneer iemand schade berokkent op grond van handelen of nalaten in strijd met een wettelijke  bepaling of wat volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer onbetamelijk is. U proeft al uit de wettelijke omschrijving dat aansprakelijkheid voor schade heel ver kan gaan. Maar aansprakelijkheid is ook weer niet onbegrensd.

Wanneer u schade heeft gelden of aansprakelijk wordt gesteld, laat u zich dan vooral deskundig voorlichten zodat u tijdig kunt reageren.