Familierecht & Echtscheiding

Huwelijksvermogensrecht en huwelijkse voorwaarden, echtscheiding, boedelscheiding en alimentatie. Om u in deze procedures goed bij te staan, is specialisme vereist. In echtscheidingen en andere familiezaken, zoals afstamming, alimentatie en gezag, ontkomt u niet aan de  vertegenwoordiging van een advocaat. Daarbij zal altijd uw belang optimaal worden behartigd, en het is ook in uw belang om een afweging te maken tussen een ultiem gelijk halen en een hoffelijke regeling waarmee twee partijen goed verder kunnen. Dat betekent soms een overleg met beide partijen en hun advocaten. Ook hierin geldt dat een deskundige bijstand onmisbaar is.

Het is ook goed mogelijk dat u beiden bij een minder contentieuze scheiding gezamenlijk gebruik maakt van één advocaat. In dat geval kunt u beiden worden begeleid bij het opstellen van een zorgplan voor kinderen, vaststellen van alimentatie, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of verrekening huwelijkse voorwaarden. Van belang is dat u beiden met de gemeenschappelijke advocaat tot een overeenstemming komt, in lijn met wettelijke voorschriften. Wanneer u beiden zich laat bijstaan zal de advocaat in zijn rol als adviseur tussen u beiden in moeten staan en zich uitsluitend laten leiden door uw beider belang. Een verzoek tot echtscheiding zal dan ook namens u beiden bij de rechtbank worden ingediend. Op deze wijze bespaart u kosten maar belangrijker, u gaat op hoffelijke wijze uit elkaar. Dat is vooral van belang wanneer u beiden als ouders van minderjarige kinderen verder gaat.