Familierecht & Echtscheiding

Huwelijksvermogensrecht en huwelijkse voorwaarden, echtscheiding, boedelscheiding en alimentatie. Om u in deze procedures goed bij te staan, is specialisme vereist. In echtscheidingen en andere familiezaken, zoals alimentatie en gezag, ontkomt u niet aan deĀ  vertegenwoordiging van een advocaat. Daarbij zal altijd uw belang optimaal worden behartigd, en het is ook in uw belang om een afweging te maken tussen het onderste uit de kan te halen, een een regeling te treffen waarmee twee partijen goed verder kunnen. Dat betekent soms een overleg met beide partijen en hun advocaten. Ook hierin geldt dat een deskundige bijstand onmisbaar is.

Mediation

Van mediation kan gebruik worden gemaakt wanneer twee partijen overeenstemming hebben over bijvoorbeeld de scheiding, maar begeleid willen worden met het opstellen van een zorgplan voor kinderen, vaststellen van alimentatie of verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Van belang is dat u beiden met de mediator tot een overeenstemming komt, in lijn met wettelijke voorschriften. Wanneer u beiden zich laat bijstaan zal de advocaat in zijn rol als mediator als adviseur tussen u beiden in moeten staan en zich uitsluitend laten leiden door uw beider belang. Een verzoek tot echtscheiding zal dan ook namens u beiden bij de rechtbank worden ingediend. Op deze wijze bespaart u kosten maar belangrijker, u gaat op hoffelijke wijze uit elkaar. Dat is vooral van belang wanneer u beiden als ouders van minderjarige kinderen verder gaat.