Advocaat familierecht en echtscheiding

Een gang naar een advocaat bij echtscheiding, een omgangsregeling, boedelscheiding of erfenis is voor velen als een gang naar een dokter: niemand wil ermee te maken krijgen, maar als u deze zaken goed wilt regelen, is een advocaat familierecht onmisbaar.
Heeft u behoefte aan rust, korte lijnen en duidelijke communicatie? Iemand die er alles aan doet om een regeling te treffen waar alle partijen baat bij hebben? Dan vindt u in mr. Hans de Ruiter een uitstekende familierecht advocaat.

De Ruiter advocatuur benut voor u de mogelijkheden die er zijn bij:

  • Echtscheiding
  • Omgangsregeling
  • Erfenis
  • Huwelijkse voorwaarden
  • Afstamming
  • Alimentatie
  • Gezag

Advocaat echtscheiding en omgangsregeling

Tijdens en na een scheiding heeft u al genoeg verdriet en zorgen aan uw hoofd. Dan is het fijn dat u uw belangen kunt laten behartigen door iemand met verstand van zaken. Mr. Hans de Ruiter is een echtscheidingsadvocaat die zijn werkwijze afstemt op uw behoeften. Die u fatsoenlijk helpt en bereid is risico’s te nemen. Die het belangrijk vindt dat u een goed gevoel bij de zaak hebt. Benut de mogelijkheden die er zijn, want met een echtscheidingsadvocaat is er meer mogelijk dan u denkt.

Als u beiden nog met elkaar in gesprek bent kunt u gezamenlijk gebruik maakt van één echtscheidingsadvocaat. In dat geval begeleid ik u beiden bij het opstellen van een zorgplan voor kinderen, vaststellen van alimentatie, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of verrekening huwelijkse voorwaarden. Van belang is dat u beiden tot een overeenstemming komt, in lijn met wettelijke voorschriften. Een verzoek tot echtscheiding zal dan namens u beiden bij de rechtbank worden ingediend. Op deze wijze bespaart u kosten maar belangrijker, u gaat op hoffelijke wijze uit elkaar. Dat is vooral van belang wanneer u beiden als ouders van minderjarige kinderen verder gaat. U kunt natuurlijk ook beiden een eigen advocaat kiezen. Ik behartig dan als adviseur uw belangen en help u bij het maken van de juiste afwegingen.

Verdeling van gemeenschappelijke goederen

De boedelscheiding begint vaak bij de gemeenschappelijke woning. Die moet overgenomen of verkocht worden. U kunt niet eeuwig in de gemeenschappelijke woning blijven. Ik adviseer u vanuit mijn rol als echtscheidingsadvocaat en begeleid u bij de mogelijkheden die er zijn. Daarbij bespreken we wat het beste is voor alle partijen. Een regeling waarbij u beiden toch tevreden terugkijkt en waarbij rekening gehouden wordt met eventuele kinderen. U moet een goed gevoel bij de zaak hebben.

Er zijn situaties waarin we met alle partijen om de tafel gaan, maar soms is dat helaas niet mogelijk.
Hoe verdeelt u gemeenschappelijke goederen als een ander niet mee wil werken? Of hoe verdeelt u gemeenschappelijke zaken na beëindigen van een samenwonen?
Als familierecht advocaat behartig ik uw belangen optimaal, waarbij ik een zakelijke benadering hanteer. Het is ook in uw belang om een afweging te maken tussen een ultiem gelijk halen en een hoffelijke regeling waarbij 2 partijen tevreden zijn.
Met mijn ervaring in ondernemingsrecht begeleid ik u bovendien optimaal bij verdeling van ondernemingen. Want ook daar moet waarde op bepaald worden.
Omgangsregeling voor de kinderen
Wilt u een omgangsregeling, een uitgebreide omgangsregeling of co-ouderschap? Bij echtscheiding zal alles in zo goed mogelijk overleg tot stand moeten komen. Doel is een goede regeling waarbij alle partijen baat bij hebben. U bent ouder – vader en moeder – en het is niet makkelijk voor u om de zorg voor de kinderen te moeten delen als u uit elkaar bent. Ik tracht vanuit het kind te redeneren.
Daarbij neem ik de alimentatie, de rechten en plichten van beide ouders mee. Hier zijn vaste criteria voor. Ik kijk met u welke aspecten hierin meegewogen moeten worden.
Andere familierecht zaken
Buiten scheiding zijn er natuurlijk veel meer zaken waarbij een advocaat familierecht nodig is. Denk aan naamswijziging, gezag of erkennen en gezag krijgen van een kind dat niet bij u woont.
Of u wilt gemeenschappelijk gezag met een nieuwe partner.
Ook erfrecht valt onder het specialisme van een familierecht advocaat. Ik help u bij al uw vragen en afwegingen omtrent erfrechtzaken. Neem vrijblijvend contact op en regel uw zaken direct goed! Daarmee kunt u een hoop problemen voorkomen.

Huwelijks voorwaarden

Wat gebeurt er aan het einde van het huwelijk door echtscheiding of bij overlijden? Ook hier komt meer bij kijken dan u misschien zou verwachten. De uitleg, het uitwerken en verrekenen van de huwelijks voorwaarden gebeurt door een advocaat familierecht.
Met mijn expertise in ondernemingsrecht sta ik ook ondernemers bij met adequate kennis en ervaring. Hier kruist ondernemingsrecht en huwelijksrecht elkaar. Neem geen risico en laat u goed adviseren. Neem vrijblijvend contact op.