Arbeidsrecht advocaat

Voor werkgevers, werknemers én zzp’ers kom misverstanden, regel afspraken goed

Arbeidsrecht: voorkom misverstanden, regel afspraken goed
De arbeidsrelatie begint zodra er afspraken zijn gemaakt, ook wanneer er opdracht is gegeven om als zzp’er aan de slag te gaan.

Het vastleggen van afspraken lijkt in goede tijden niet nodig, maar juist als er verschil van mening ontstaat biedt de overeenkomst duidelijkheid.
Wanneer het erop aan komt is het van belang om tijdig te weten wat de rechten en plichten over en weer zijn, van loondoorbetaling tot het staken of opschorten van loonbetalingen.
Dit kan van belang zijn wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid, of erger, wanneer iemand arbeidsongeschikt raakt als gevolg van het werk.
Beëindiging van de arbeidsrelatie kent ook veel valkuilen, de regelgeving waar rekening mee moet worden gehouden staat niet alleen in de wet, maar ook een CAO en arbeidsovereenkomst. Wat zegt de rechtspraak over bepaalde situaties?

Van belang is om tijdig goed advies in te winnen. Mr. Hans de Ruiter adviseert u het liefst vóór het aangaan van een overeenkomst. Is er al sprake van een meningsverschil? Met mijn kennis van arbeidsrecht behartig ik uw belangen optimaal, zodat u het maximaal haalbare realiseert.

Arbeidsrechtadvocaat voor bijstand bij de volgende zaken:

✔ Arbeidsovereenkomsten aangaan
✔ Arbeidsovereenkomsten beëindigen
✔ Vaststellingsovereenkomst
✔ Opdrachtovereenkomsten

Arbeidsovereenkomst

Een bijzondere overeenkomst is de arbeidsovereenkomst vanwege de vele wettelijke regelingen. Deze dienen om de relatie tussen werkgever en werknemer te ordenen en vooral ook ter bescherming van de werknemer. De voorwaarden in de overeenkomst bepalen in belangrijke mate hoe partijen invulling wensen te geven aan de arbeidsverhouding.

Wanneer de arbeidsverhouding onder druk komt te staan en partijen om welke reden ook van elkaar af willen, zullen zij goed rekening moeten houden met elkaars belangen. Met het advies van een arbeidsrecht advocaat regelt u de zaken direct goed. Voorkomen is immers beter dan genezen – of in dit geval – procederen. Ik adviseer u graag bij vragen over een arbeidsovereenkomst, het opstellen of beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Hebt u behoefte aan korte lijnen en duidelijke communicatie? Neem dan vrijblijvend contact op!

Vaststellingsovereenkomst opstellen

De vaststellingsovereenkomst kan worden opgesteld om een eind aan een geschil te maken. In zo’n overeenkomst staan de afspraken die partijen hebben gemaakt voor het beëindigen van de overeenkomst. Nauwkeurigheid is van groot belang. Met hulp van een arbeidsrecht advocaat weet u zeker dat uw belangen goed tot hun recht komen.