Hans de Ruiter

Een brede ervaring in het bedrijfsleven als jurist en controller, zowel in de Verenigde Staten als in Nederland.

Een gang naar een advocaat is voor velen als een gang naar een dokter: niemand wil er mee te maken krijgen, maar als je met een juridisch probleem zit, is een advocaat onmisbaar. Goed juridisch advies is vereist wanneer u een geschil heeft dat de wereld uit moet. Voor sommige kwesties, zoals echtscheiding, is een gang naar de rechter vereist. In veel andere geschillen is het zaak om te onderzoeken of er in goed onderling overleg een minnelijke regeling tot stand kan komen. Dat geniet veelal de voorkeur boven het gelijk in rechte af te dwingen.

Het civiele recht is voor mij een boeiend vakgebied. Niet alleen om een rechtzoekende in procedures en advies met raad en daad bij te staan, maar ook het ondernemingsrecht en het privaatrecht door te geven. Als gastdocent ondernemingsrecht, arbeidsrecht, privaatrecht en familierecht voor accountants en belastingadviseurs bij Markus Verbeek Praehep, thans onderdeel van NCOI.

In de advocatuur werkte ik in eerste instantie bij een advocatenkantoor dat zich uitsluitend richtte op de ondernemingspraktijk en de insolventiepraktijk (faillissementen). Nadien werkte ik in de algemene civiele praktijk. Een breder rechtsgebied. Met mijn ervaring in het bedrijfsleven en de advocatuur ben ik in staat om geschillen in een breder verband te zien om zo een rechtzoekende deskundig bij te staan.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten sta ik geregistreerd voor de algemene civiele praktijk, in bijzonder voor personen- en familierecht, arbeidsrecht en huurrecht. Op grond van deze registratie ben ik verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten de vereiste permanente opleidingspunten voor ieder rechtsgebied te behalen.