Advocaat ondernemingsrecht

Start met de overeenkomst voordat u investeert!

Dé advocaat voor ondernemers

Er zijn vele aspecten binnen een onderneming waar een advies van een gespecialiseerde advocaat in ondernemingsrecht waardevol of zelfs noodzakelijk is.
Fusie, overname, juridische splitsing, boekenonderzoek of doorstart. Aspecten waar u als ondernemer en aandeelhouder mee te maken krijgt en waar kleine nalatigheden grote gevolgen kunnen hebben.
Maar ook kwesties tussen bestuurders of aandeelhouders onderling. Vennoten die uit elkaar gaan moeten een vereffening goed voorbereiden.
Hebt u behoefte aan gedegen en zakelijk advies en korte lijnen? Een uitstekende advocaat met gedegen kennis van ondernemerszaken?
Mijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven garandeert een praktische benadering en een breed perspectief. Ik bied u bijstand op zowel het juridisch inhoudelijke vlak, als bij organisatorische en financiële zaken.

Ik behartig uw belangen o.a. bij:

✔ Samenwerkingsverbanden (BV, VOF, Joint Venture etc.)
✔ Opstellen van samenwerkingsovereenkomsten
✔ Aandeelhouders die uit elkaar willen
✔ Fusie
✔ Overname
✔ Splitsing
✔ Faillissement en doorstart

Zaken die vragen om een advocaat ondernemingsrecht

Het is raadzaam om het liefst vóórdat u investeert of een samenwerking aangaat goede afspraken te maken. Start met de overeenkomst vóórdat u investeert! Ik adviseer en begeleid u bij het opstellen van overeenkomsten die goed werken voor u als ondernemer en recht doen aan uw belangen.

Samenwerkingsverbanden kunnen succesvol blijken, maar het kan ook fout gaan. Wanneer aandeelhouders uit elkaar gaan dient er heel wat afgewikkeld te worden. Als advocaat in ondernemingsrecht help ik u om het maximale uit de ontvlechting te halen. Gaat u schikken of niet? Wanneer is schikken interessant, krijgt u werkelijk wat u toekomt, waar u recht op heeft?

Faillissementsrecht

Als u als bestuurder of schuldeiser wordt aangesproken na een faillissement dan is het goed om te kunnen vertrouwen op onafhankelijk en deskundig advies. Als ex-curator ben ik goed op de hoogte van het faillissementsrecht. Wordt u aangesproken door een curator, overweegt u een doorstart of hebt u advies nodig inzake een (dreigend) faillissement? Neem dan contact op, zodat uw belangen optimaal behartigd worden.

Mogelijkheden

Hebt u behoefte aan een vast aanspreekpunt voor uw juridische ondernemersvragen, of wilt u af en toe een beroep doen op een advocaat bij een grotere kwestie, contract of overname? Neem vrijblijvend contact met mij op.