Contracten en overeenkomsten

De overeenkomst is met de aansprakelijkheid wel de kern van het civiele recht. Het oude adagium ‘pacta servanda sunt’ is het uitgangspunt binnen ons privaatrecht. Daarom is het zo van belang over de overeenkomst geen misverstanden bestaan. Dat is vaak niet zo spannend zolang als het een eenvoudige koop- of huurovereenkomst betreft en zolang als de belangen niet zo groot zijn. Maar dat kan snel anders worden. Dan is het van belang om bij het aangaan van verplichtingen de bedoeling van beide partijen duidelijk uiteen te zetten en de verplichtingen nauwkeurig te omschrijven. Een contract is feitelijk de op schrift gestelde overeenkomst.

Niet nakomen overeenkomsten

Wanneer een overeenkomst niet wordt nagekomen worden een schuldeiser verschillende wettelijke mogelijkheden aangereikt, zoals het afdwingen van nakoming, eigen verplichtingen opschorten, schadevergoeding vorderen of ontbinding van een overeenkomst vorderen. Soms voorziet een overeenkomst al in de mogelijkheden wat gedaan kan worden als een van de partijen tekort schiet. Bij niet nakomen is het van belang dat u zich tijdig deskundig laat bijstaan.

Arbeidsovereenkomst

Een geheel bijzondere overeenkomst is de arbeidsovereenkomst vanwege de vele wettelijke regelingen om de relatie tussen werkgever en werknemer te ordenen en vooral ook ter bescherming van de werknemer. De voorwaarden in de overeenkomst bepalen in belangrijke mate hoe partijen invulling wensen te geven aan de arbeidsverhouding. Wanneer deze verhouding onder druk komt te staan en partijen om welke reden ook van elkaar af willen, zullen zij goed rekening moeten houden met elkaars belangen.

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst van zowel woningen als bedrijfsruimten is aan strenge wettelijke regelgeving gehouden, waarbij recht moet worden gedaan aan de belangen van een eigenaar verhuur en een huurder. Vooral bij het opzeggen van een huurovereenkomst door een verhuurder/eigenaar moet aan een aantal strenge voorwaarden worden voldaan. Daarom is al van belang om bij het aangaan van een (tijdelijke) huurovereenkomst daarover duidelijke afspraken te maken.

Vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst kan worden opgesteld om een eind aan een geschil te maken. Nauwkeurigheid is van groot belang.