Het komt nogal eens voor dat iemand een gedeelte van een woning of een garage, of een opslagruimte (onder)verhuurt. Die huurpenningen zijn mooi meegenomen.
Er dient zich een keurig persoon aan en u bent zo verstandig om de huurovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Heel belangrijk. U neemt gezamenlijk de meterstanden op en vanaf dat moment komt het energieverbruik voor rekening van de huurder. Zo spreekt u af.

Achteraf blijkt deze keurige en vriendelijke persoon een hennepkwekerij in het gehuurde te houden. Hij heeft zelfs buiten de meter om stroom afgetapt, diefstal van elektriciteit dus.
Wanneer u te goeder trouw bent dan bent u niet strafrechtelijk aansprakelijk voor de criminele gedragingen van uw (onder)huurder. Maar hoe zit dat met de civiele aansprakelijkheid? Kan het zijn dat het elektriciteitsbedrijf u een forse rekening stuurt voor het – niet geringe – stroomverbruik van uw criminele (onder)huurder?

Ook al was u absoluut niet op de hoogte van de gedragingen van uw (onder)huurder, dan nog kunt u aansprakelijk zijn voor de illegale stroomaftap.
Dit heeft te maken met de zorgplicht die u heeft als contractant. Wanneer u een (onder)huurder gebruik laat maken van de elektriciteitsaansluiting, rust op u de plicht om te zorgen dat zoiets niet op illegale wijze gebeurt. In feite dient u in te staan tegenover de elektriciteitsleverancier voor de wijze waarop de stroom wordt afgenomen.

De zorgplicht is een begrip dat niet met zoveel woorden in de wet is omschreven. Het is een begrip dat in de rechtspraak is ontwikkeld en heeft te maken met de verantwoordelijkheid die u in acht dient te nemen en de mate van waarschijnlijkheid dat uw onoplettendheid schade kan veroorzaken. Zo heeft een werkgever een algemene – niet gedefinieerde – zorgplicht tegenover de werknemer en een wegbeheerder voor een deugdelijke inrichting van de openbare weg.

Wanneer u als verhuurder contractant bent voor de afname van elektriciteit, dan draagt u in feite de verantwoordelijkheid voor het gebruik en het gedrag van uw (onder)huurder. Dat betekent dus dat u goed moet opletten wanneer u opslagruimte verhuurt. In zo’n geval is het wellicht verstandiger om uw onderhuurder zelf de levering van elektriciteit te laten regelen.