“Moszkowicz beweerde dat hij zijn client tijdig op de hoogte stelde dat hij geen heil zag in verdere rechtszaken, en dat de vrouw ermee instemde een ander pad te bewandelen. Maar dat verweer wordt door de rechtbank verworpen. ‘Aangezien dit [het instellen van een procedure, red.] zo ongeveer de enige verplichtingen waren die Moszkowicz B.V. als opdrachtnemer op zich had genomen, levert dit een ernstige tekortkoming op in de nakoming van haar verplichtingen’, zo concludeert de rechtbank in een vorige week gepubliceerd vonnis. Moszkowicz moet de €7.350 dat hij als voorschot ontving terugbetalen, en ook de gemaakte proceskosten vergoeden.”

https://www.quotenet.nl/zakelijk/rechtszaken/a29681355/robert-moszkowicz-gaat-weer-eens-de-fout-in/