Een huurder woont ruim 19 jaar in een huurwoning, een appartement. Vanaf 2003 geeft hij muzieklessen, gitaarles en pianoles. Wanneer de oude verhuurder overlijdt treedt er een nieuwe verhuurder aan. Die wilt dat de muzieklessen worden gestaakt in de huurwoning. De vraag is nu of de muzieklessen aan huis zijn toegestaan of niet. Eerdere rechterlijke uitspraken gaven aan dat zulks afhangt van de omstandigheden.

Wanneer de muzieklessen passen in de woonomgeving, het centrum van een kleine stad, in een appartement in de nabijheid van winkels zijn muzieklessen activiteiten, die passen in de omgeving. De muzieklessen worden gegeven op werkdagen op gangbare tijden aan kinderen en jongeren, soms met twee tegelijk. De nieuwe, opvolgende verhuurder wilde dat huurder deze activiteiten staakte.

De rechter oordeelde dat van overlast geen sprake was. Hoewel de verhuurder stelde daarvoor te vrezen, hadden alle buren juist verklaard dat zij geen last hadden van de muzieklessen. Het laagdrempelige aanbieden van muzikale vorming voor kinderen werd juist positief gewaardeerd en paste in zekere zin in het appartementencomplex. Wanneer er overdag en in de vroege avond enig pianogeluid mocht doordringen werd niet als overlast ervaren. Nu er na al die jaren geen klachten waren geweest en de pianoleraar zich al 19 jaren als een goed huurder had gedragen was er geen reden om aan te nemen dat het gebruik van de woning voor pianolessen onaanvaardbaar zou zijn.

Tot de recente directiewissel was er geen probleem. Wat volgens een huurovereenkomst is toegelaten kan niet afhankelijk zijn van de toevallige omstandigheid wie bestuurder is. Alle omstandigheden van het geval meegenomen kwam de rechter tot net oordeel dat het geven van muzieklessen in een huurwoning niet in strijd is met de huurovereenkomst en het huurrecht.

Uitspraak van 17 december 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:5181