waarneming

In geval van langdurige afwezigheid of ziekte worden in voorkomende gevallen lopende zaken waargenomen door mr. L.J.H.M. Achten van Achten Advocatuur te Zwolle.